Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 9 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
Tarih: 29.11.2007 Saat: 19:55 Gnderen: Editor

PHP-Nuke Rojnameya Kurdistanî Nwê bi navê “ saetek li gel serokê hikûmetê”hevpeyvînek li gel Serokê hikûmeta herêmê Nêçîrvan Barzanî saz kiriye û di vê hevpeyvînê de Barzanî li ser arî?eyên aktûel ên wek "PKK,têkiliyên herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê,madeya 140 ,daxuyaniyên dawîn ên ?ehristanî û têkiliyên hikûmeta herêmê ên li gel Bexdayê" axifiye.

*Sereta demewê le we we dest pê bikem ew bargirjiya ke le nêwan herêmî Kurdistan û Turkiya hebû ta endazeyekî zor xaw botewe, cenabî?t rolêkî  karîgert hebuwe lew xawbûneweye, aya ew xawbûneweye kati ye? yat seretaî çaresekirdinî bineretî ew kê?eye ke le nêwan herêm û Turkiya da heye, be dîwêkî    tir da aya seretayî  qeyranêkî gewretire yan seretaî çareseriyetî?
Nêçîrvan Barzanî:
Min pêm waye êsta qeyraneke le astî xo rawestawe renge berew aloztir birwa û le wane?e ziyatirî? dabezêt bo xwarewe û berew çareserêk birwat, xo em qeyrane le encamî hendê kirdeweî serbazîaneî ke PKK le naw Turkiya kirdî drust bû, dwaî ewe here?ekanî  Turkiya destî pêkird, min pêm waye be?êkî peywendî be rew?î nawxoyî Turkiya we hebuwe le layek, çunke yekem care helbijardin Kurdistanî Turkiya bew ?êweye AKP ta (54%) dengî hêna, eme xoyî le xoy da qeyranêk    nawxoyî  drust kird le Turkiya da, duwayî ew serbazane bedîl gîran, ême wek hikumetî herêmî Kurdistan derkman bewe kird ke eme meseleyekî cidi ye û hewlî?man dawe bo çareserkirdinî eweyî  ke le hikumetî herêmî Kurdistan kirdûmane siyasetêkî hawbe? bû, hemû dezgakanî herêmî Kurdistan, serokayetî herêm, serokayetîperleman, hikumetî herêm hemûman kok buwîn le ser ew siyasetey ke peyrِewman kird, ême way debînîn em kê?eye pêwîst e le rêgeyî siyasiye we çareser bikirê, bo çareserkirdinî?î lerûyî siyasiye we le giftugo dayn le gel Emrîka û le gel Bexda hemû hewlêkî? dedeyn ke be siyaî çareser bikirêt.
* Aya Turkiya bo lem kate em kê?eyeyî teqandewe, kê?eyî bûnî PKK le herêmî Kurdistan? aya be fîlî kê?eke eweye ke PKK le herêmî Kurdistan da heye, yan komelêk ?tî tir heye wek maddeyî (14yan girêbestekanî newt ke hikumetî herêmî kurdistan îmzay dekat aya nîgeranî Turkiya tenha le bûnî PKK ye yan ?tî  tirî le pi?te?
Nêçîrvan Barzanî:
Guman le we da niye turkiya be hemû ew rew?a ke le kurdistanî Iraq da heye nîgeran e, be boçûnî xom Turkiya heta pê? rûxanî rejêmî? çawî le we bû ke rojêk le rojan em rew?î ke Turkiya nawî dena wez'êkî naasayî le –Bakurê Iraq- kotayî  pê dê û hikumetêkî merkezî be hêz le Bexda debêt û em rew? kotayî pê dêt, belam dwayî ewe Turkiya bînî eme nehate dî be pêçewanewe ême buwîn be be?êk le darِ?tinewe û drustkirdinewey hikumetî nuwî le Bexda û dewrêkî serekîman bînî le azadkirdinî Iraq û le dra?tineweî Iraqêkî nuwê le ser binaxeyekî nuwê min dilniyam eme cêyî nîgeranî buwe be nîsbet Turkiya, çunke Turkiya hemî?e yekêk le ewlewiyatî ewe buwe ke em herême nabê (beqseî xoyan) le qebarey xo ziyatir deselatî hebê, belam lêre waq'êkî tirî? heye ême debê ewe? le bîr nekeyn bo em kê?eye drust bû? Debê dan be we?da binêyîn ke PKKî? dewriyan hebuwe le drustkirdinîem kê?eye, PKK le nawçe snûriyekan nî?tecên, le ?axekan danî?tûn miqabileyî rojnamegerî deken eme? biyanuwiyekî dawete dest Turkiya, ke bilê raste emane le ?axekan lew ?uwênanen ke mumkîne zor zor asan nebê û zorî? zehmet bê ke pê?mergeî kurdistan btwanê  kontiroliyan bikat, belam le gel ewe? da eme biyanuwiyek bû bo Turkiya ke bilê emane lêre we hatûn le ber ewe Turkiya le rew?a herêmî kurdistan nîgeran e, belam min pêm waye le layekî tirî?e we PKK bû behokarî em biyanuiye bidate dest turkiya bo eweyî ew bargirjiye drust bibê le herêmî kurdistan.
* Em here?ane manay ewe nîn ke hê?ta peywendiyekanî ême be wilatanî drawsê weku pêwîst nîn, pêt wa niye lêre bediwawe pêwîste peywendî kurd be drawsêkanî biçête astêkî resmîtir û damezraw tir?
Nêçîrvan Barzanî:
-Em kê?eye kê?eyekî nawxoyî turkiya ye hîç peywendiyekî be herêmî kurdistane we niye, pêgeyî cemawerî PKK le naw turkiya ye le herêm kurdistan niye, le herêmî kurdistan Iraqî pêgeyî cemaweriyan niye PKK hawkarî daray?iyan le ewrupay e, ewe? le herêmî kurdistan niye, min mebest im ewe ye PKK le kurdistanî Iraq dirust nebuwe PKK le naw xudî turkiya helqulawe, ême zorcar gutumane cextî? le we dekeynewe ke PKK mesul e beramber be zor kirdeweyî na becê? heta le herêmî kurdistanî? le salekanî rabirdû da, belam ewey min demewê bilêm eme ye, em kê?eye siru?tekey waye debê çareserêkî siyasî bo bikirê kê?eke beserbazî çareser nakirêt, corî kê?eke waye, turkiya wilatêkî giring e be nîsbet ême we, turkiya drawsêyî êmeye, turkiya le katî enfal yarmetî ême dawe, xelkî êmeyî qebul kirduwe le salî  1991 ewe be?êk buwe le parastinî herêmî kurdistan, siyasetî hikumetî  herêmî kurdistan le rojî yekeme we ta êsta? wa buwe ke deyewê peywendî le gel hemû drawsêkanî peywendiyekê ba? u sru?tî bêt u le ser binemay rêzî dûlayene bêt u eme?î peyrewkirduwe, hikumetî herêmî kurdistan lesalî 1991 ewe îspatî  kirduwe ke fakterî aramî û a?tiye le nawçeke da, hîç here?eyek le layen ême bo em wilatane neçuwe ne bo turkiya ne bo Suriya ne bo hîç wilatêkî tir.
Eme buwe be siyasetî berdewamî ême, eger lerûyî bazirganiyewe seyrî bikeyn peywendî ême u Iraq le gel turkiya lewaneye salane xoyî le he?t mliyar dolar bidat, cige le weberhênan ke le Iraq u le Kurdistan da heyetî, parsal nêzîkeyî dû mliyar u hewt sed mlîon dolar tenha ?it le turkiya we hatote Iraq u herêmî kurdistan, le ber ewe zor siru?tiye ke ême pere bem peywendiye bideyn, hemû hewlêkî hikumetî herêmî? ewe debê ke em kê?eye be?êweyekî a?tiyanew dûr letundutîjî u dûr le kirdewey serbazî le turkiya çareser bibêt, hikumetî herêmî kurdistan amade ye be hawkarî dostekanî xoyî hemû hewlêk bixate ger bo çareserî em kê?eye le naw turkiya.
*Maddey 140 le katî diyarîkirawî xoyda cêbecê nekira, elternatîvî kurd çiye?
Nêçîrvan Barzanî:
Heluwêstî hikumetî herêmî kurdistan u kurd be?êweyekî gi?tî  bem ?êweye: Lem ?uwênane da xedrêk lew mîllete kirawe, înca mesele tenha kurd niye, xedr le turkman kirawe mumkîn e le ereb kirabê le asûrî kirawe, le kildan kirawe, le her kesêk kirabê amancî ême lew maddeye eweye ke em xedreyî ke kirawe carêkî tir dûbare nebêtewe, em ?uwênaneyî ke le kurd dagîrkirawn carêkî tir bigerِênewe ser kurdistan.    Hendê la pêyan waye ême weku kurd le ber meseleî newt zor cext le ser Kerkuk dekeyn, berastî eme xirap têgey?tine, çunke ême xoman birِiyarî eweman dawe ke le çwarçêweyî Iraqda bimênînewe, birِiyarî ewe man dawe newteke be pêyî rêjey danî?twan be ser hemû pêkhatekanî Iraq da dabe? bikirê ême madam ewe man birِîwetewe manayek namînê bo eweyî bewe tometbar bikirêyîn ke le ber newt demanewê Kerkuk bigerِênînewe, çunke meseleke peywendî be newte we niye, meseleke xedrêkî mêjuwi ye ke legelî ême kirawe, eweî  ke be zor le ême wergîrawe, be derkirdin u be enfal demanewê le piroseyekî siyasî be ?êweyekî dîmukiratî carêkî tir weriyan bigirînewe, min pê?im waye kes nikolî le me nakat u mafêkî siru?tiye gelî ême bem ?êweye dawa bikat kê?eke çare bibêt.
    Surbunî ême le ser eweye ke debê em meseleye le kat u satî xoyd a cê becê bikirê u meseleyekî destûriye, eger î?kalêk hebê ya be nîsbet wext î?kalêk hebê ême detwanîn le gel layenekanî tirî Iraqî danî?têk bikeyn u ?itêk bidozînewe bo çareserkirdinî. Belam eger kesêk way bo biçêt ême weku kurd tenazul lem meseleye dekeyn heleyekî gewre ye yan eger wa bizanê be pi?t guwêxstin u cêbecênekirdinî kê?ekan çareser debin, hez dekem zor be ra?kawî bilêm eger made140 cêbecê nekirê kê?ekan aloztir debin, le Iraqda nakirê em kê?ane be helwasrawî (daliqandî) bimêninewe, emane bûn be hokarî kê?eyî gewre bo hemû gelî Iraq, çunke em siyasete heleyey Sedam way kird ke ?er dwayî  ?erî le Iraq ru bidat , manay waye debê em kê?e helwasrawane weku madde140î meseleî fîdralî, yasay newt, cêbecêbikirên bo eweyî Iraq be ?êweyekî gi?tîîstqrar bikat, maddeyekî desturîman heye 80%î gelî Iraq dengîbo dawe, hemû dawayî ême ewe ye madeke cê becê bikirê min xo?im ewende xo?bînim be weyî ke ême detwanîn karêkî ba? bikeyn.
   Lem maweye? da siyasetî ême wa buwe ziyatir î? bikeyn u kemtir qise bikeyn , çunke be rastî zor car tesrîhatî na mesiulane le ser maddeyî 140 u Kerkuk, kê?eyî bo ême drust kirduwe, ême ebed pêwîstman beîstfzazî(yanê bi rengekî ne aqilane, ne polîtîk li hember xelk tevbigerin, bi awayekî ne diplomatic tev bigerin) xelk niye, eme heqêkî êmeye weku kurd pêwîst naka dijî kes bekarî bênîn, pêwîst naka ême îstfzazî kes bikeyn, pêwîst naka ême wa bikeyn ke hercar becar boks le mêz bideyn eme way e û debê wabê ?itî wa pêwîst naka, ême le ser heqîn, wa ba? e kemtir qise bikeyn zortir î? bikeyn bo eweyî em maddeye cêbecê bikirêt, û lem maweye da karî cidî? man kirduwe, destxo?î? le lîjneke dekeyn be taybetî wezîrî nawçekanî dereweyî herêmî kurdistan u Nermîn Xan, ewan zor be cidî kariyan kirduwe bo eweyî em maddeye le kat u satî xoy da u be?êweyekî rêk u pêk cêbecê bikirê.
   * Hendê berpirsî hikumetî Iraq gileyî lekurd deken ke teniya le katî tengane da xoyan be be?êk le Iraq dezanin, heta gileyî ewe? deken ew dahatey le kurdistanî? dête gencîney hikumet bo ewan a?kira nakirêt, êwe? be heman ?êwe gileyî le wan deken, bo nimûne lem qeyraney duwayî legel turkiya le heluwêstî hikumetî Bexda razî nebûn, aya heqîqetî eme çone?
Nêçîrvan Barzanî:
Ba min wa bilêm eweyî ke bew ?êweye qise dekat min pêm waye zor namesulane ye. Ême dwayî rûxanî sedam le serkirdayetî siyasî kurd birِiyarî ewe man dawe ke bigerِêyînewe bo Bexda, be?êkî here serekî? buwîn le darِ?tinewey Iraqêkî nuwê da, dewrî kurd zor zor berçaw buwe le hemû ew karaneî kele Iraq kirawn. Eger pêwîst buwe ême pê?mergeman narduwe bo eweyî desteberî emniyetî be?êk le bexda bikat u dewrêkî zor ba?î?iyan hebuwe zor ?ehîdman dawe lew pênawe da, le ?uwênekanî tirî? eweyî ke be ême kirabê bo parastinî emniyet kirdûmane, ew gileyaney ewan le êmey deyken rast nîn, be nîsbet meseleyî mîzaniye(budce) dûr e le rastiye we, min hez dekem bizanin ême be pêy ew rêkkewtiney le gel bexda hemane ême debê mangane îradatî xoman be bexda bîlêyîn, heta îradatî xomaniyan pê nelêyîn parekeman bo nanêrn, eme yek. Dû ew îradateyî ke le herêmî kurdistan ko dekirêtewe deçête xezêneyî hikumetî herêmî kurdistan le bexda deybirn u her le wê we nayhênin , eme rêkkewtinêke le beynî  ême u bexda kirawe, ême pabendîn bew rêkkewtine, cige le we? desturêkman heye ke maf u erkekanî diyarî kirduwe, le ber ewe pêwîst nakat ewan be ême bilên kurd bes le katî tenganeda yan le katî pêwîst da bîr le bexda dekatewe, ême be?êkî esasîn le Iraq, serok komarî Iraq kurd e, cêgirî serok wezîran kurd e, wezîrî derewe kurd e, komelêk wezîrman heye. Rastiyeke ewe ye ême gileyî le bexda bikeyn, be rastî pirsiyarî ême le bexda yek ?ite ême be?darîn le hukim yan (Parsek)swalkerîn? kameyane? Eger ewan pêyan wa bê ême debê hemû car biçîne bexda u siwal bikeyn ewe xeletêkî zor zorgewreye, eweî  ke êsta bexda deyka wa niye ke ême be?darbîn le hukm, ebeden wa niye, ême zor gileyîman le edayî hikumet le bexda heye, hest nakeyn ême be?darî rasteqîneyn le bexda.
*Beniyaz nîn kotayî bem hekayete bênin?
Nêçîrvan Barzanî:
Ême le naw serkirdayetî  xoman kobûneman kirduwe, herdû laman zor be zuwîy legel qiyadeyî siyasî le bexda zor be ra?kawî em ?itane bas dekeyn u demanewê hemû em ?itane yekla bikirênewe, mumkîn niye weku kutleyî kurdî tehemulî em rew?e bikeyn, le bexda her wek parêzgayekî tir reftar legel ême deken, be daxewe ew boçûne lay  ême drust buwe ke çend emane pêy xoyan behêz biken ziyatir hewl deden destkewtekanî herêmî kurdistan kem bikenewe, ême hemû layekman mutefîqîn dwayî eweyî ke berêz Mam Celal gerِawetewe û cenabî serokî herêmî? ke êsta be ziyaretêkî zor zor ?exsî  le dereweye bigerِêtewe eme debête basêkî esasî ême le gel bexda û debê yekla?î bikeynewe.
*Duway ewey hikumetî herêm çend girêbestêkî newtî le gel hendê kompaniyaî cîhanî da mor kird, hikumetî bexda, be taybetî wezîrî newt çend carêk raygeyandûe ke ew girêbestane yasayî nîn u herِe?ey baykotkirdinî?î lew kompaniyaiyane kirdwe, êwe welamtan çiye bo ewe?
Nêçîrvan Barzanî:
Carê ême hîç qîmetêk bo ?ehrstanî u qisekanî ?ehrstanî  dananêyîn, desturêkman heye, hemû ew kompaniyaiyaney ke le gel ême girêbestiyan îmza kirduwe desturî Iraqiyan xwêndotewe.
Qanunî newtî êmeyan xwêndotewe dwayî ewe hatûn le gel ême îmzayan kirduwe, her kompaniyaiyekî? ke hatote kurdistan pê? eweyî min girêbestiyan le gel îmza bikem yek ?itim pêgutûn: min pê?bînî dekem ?ehrstanî hendê qise bikat, aya eger êwe muhtemin be qiseyî ?ehrstanî ba min îmza nekem, hemuwiyan gutuiyane ême muhtem nîn(em girîngî pê nadin)  be qisekanî ?ehrstanî çunke dezanîn êwe desturêktan heye.
*Delê baykotî kompaniyakan dekeyn?
Nêçîrvan Barzanî:
Natwanê ewe? bika, çunke le Iraq lîjneî taqe (uze) heye, lîjneî taqe cêgirî serok wezîranî Iraq serokî ew lîjneye, ew xoy natwanê be teniya reftar bika , ?ehrstanî sûr bêt (bi israr be)le ser em meseleye ême weku kurd dawayî  ladanî ?ehrstanî(ji kar dûrxistina ?ehristanî) dekeyn, eger sûr bêt u pêy wa bê detwanê eme bika ême weku kutleyî kurdî zor be cidî dwa dekeyn ke labiçê eger na hîç mameleyekî legel nakeyn, zor ba?î? detwanîn ewe bikeyn, belam taze ew natwanê hîç bika, boye qisekanî ?ehrstanî ne cêgeyî nîgeranî ême ye u necêyî nîgeranîew kompaniyaiyaneye.

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur