Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 5 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


K¸rdistan - PDK DI?›L›?K›LER SORUMLUSU SAF›N D›ZAY›: ëíHANG› B‹Y‹L‹KTE OLURSA OL
Tarih: 24.11.2007 Saat: 13:50 Gnderen: Editor

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (PDK) D??ili?kiler Sorumlusu Safin Dizayi, ‘’En büyük önceliklerinin ?iddetin son bulmas? oldu?unu ve ne olaca??n?n daha sonra tart???labilece?ini’’ söyledi. S?n?rl? operasyon konusunda Dizayi, “Biz ilkesel olarak, hangi büyüklükte olursa olsun, herhangi bir askeri operasyona s?cak bakm?yoruz" dedi


ANKA'n?n geçti?i haberde Alman Deutsche Welle radyosuna verdi?i mülakatta Dizayi, askeri seçene?in tek yol olamayaca??n? belirten belirterek,  “Asl?nda bunu Türkiye’de ordunun kendisi de söylüyor. Biz gerçekçi, uygulanabilir ve kom?umuza dostça bakan bir yakla??m benimsiyoruz. ?uras? kesin ki, topraklar?m?z?n kom?u ülkemizin ç?karlar?na sald?r?lan bir üs olarak kullan?lmas?n? istemiyoruz’’ dedi  Dizayi, Ba?bakan Neçirvan Barzani’nin “dörtlü görü?me’’ önerisini hat?rlatarak, “Bunla neyi kastediyorsunuz ve bunun ne gibi bir katk?s? olabilir?’’ ?eklindeki bir soruya kar??l?k,  “Biz illa da, böyle dörtlü bir mekanizmada yer alal?m diye ?srar etmiyoruz. E?er bu sorunu çözmek istiyorsan?z, bu sorunla ilgili olan insanlarla do?rudan konu?man?z gerekir. Tabii, Irak bu denklemin bir parças?. Ama biliyorsunuz Anayasa’ya göre, Irak ordusunun, Irak merkezi hükümetinin bu bölgede yetkisi yok. Bu bölgede yetki Kürdistan Bölgesi yönetimindedir. Bu nedenle herhangi bir giri?im, önlem al?nacaksa, bu Kürdistan Bölgesi yönetimiyle i?birli?i içinde olabilir. Ancak bugüne kadar biz bu i?birli?ine dahil edilmedik. Biz dördüncü bir taraf olal?m demiyoruz. Bu i?birli?inde Irak heyetinin içinde yer alal?m diyoruz.’’ Dedi. Dizayi, Kürdistan Bölgesi’ndeki  baz? yetkililerin aç?klamalar?n?n ard?ndan Kürdistan Bölgesi yönetiminin “s?n?rl? bir operasyona kar?? olmad??? ?eklinde yorumlar?n yap?ld???n?n hat?rlat?lmas? üzerine de, “Biz ilkesel olarak, hangi büyüklükte olursa olsun, herhangi bir askeri operasyona s?cak bakm?yoruz" dedi.Kürdistan Bölgesi  yönetiminin PKK’ye kar?? daha etkili önlemler almaya ba?lad???n?n hat?rlat?larak “Bundan sona PKK’nin faaliyetlerine yönelik politikan?z neler olacak? sorusunu üzerine Dizayi, “PKK konusu 23 y?l önce Türkiye’de ortaya ç?kan bir sorun. Bu Türkiye’nin iç sorunudur ve oradan bizim bölgemize s?çram??t?r’’ dedi.  ‘’Kendilerinin de PKK’den çok çektiklerini ifade eden’’  Dizayi, ‘’Türkiye’de, PKK’yi silah b?rakmaya zorlama tart???l?yor. Siyasi ve bar??ç?l bir çözüm tart???l?yor. Türkiye’de bar??ç?l bir çözüm öngören her öneriyi destekleyece?iz. Bunun d???nda askeri bir seçene?e, ilkesel olarak s?cak bakm?yoruz. Geçmi?te ya?ananlar, bunun çözüm olmad???n? göstermi?tir. Bunun d???nda at?labilecek, sosyal, ekonomik, siyasi birçok ad?m var. Tabii ki bunun yan?nda güvenlik alan?nda da ad?mlar at?labilir. Ancak güvenlik önlemleri, askeri önlemler; tek öncelik, tek politika olmamal?d?r’’ dedi      Dizayi, Türkiye’de s?n?r ötesi operasyonunun tart???ld??? bir dönemde PKK’nin sald?r?lar?n?n artt???n?n hat?rlat?larak bunun bir PKK provokasyonu olup olmayaca??n?n sorulmas? üzerine. “Ne yaz?k ki, PKK’nin çok sorumsuz bir ?ekilde hareket etti?i söylenebilir. Ancak Türkiye bir devlettir ve tüm olanlar?n ard?ndan Türkiye’de ya?am devam ediyor. Devlet bu hareketler nedeniyle reform politikalar?ndan geri ad?m atmamal?d?r.’’ Dedi.  PKK sorununa ili?kin bar??ç?l çözüm kapsam?nda bir genel af önerisinde bulunup bulunmad?klar?n sorulan Dizayi, “E?er silahlar?n? b?rak?rlarsa, daha sonra bir yere gitmeleri gerekiyor. Ya kendi ülkelerine dönecekler, ya da ba?ka bir yere gidecekler. Bu, en az?ndan ?iddeti sona erdirecektir. Ama ülkelerine dönerlerse; cezaya çarpt?r?l?p çarpt?r?lmayacaklar?, siyaset yap?p yapamayacaklar?, bu Türkiye’deki siyasetçilerin verecekleri bir karar’’  dedi.Dizayi, “E?er PKK militanlar? silah b?rak?rsa, onlar?n Kürdistan Bölgesinde kalmalar?na izin verilmesi söz konusu mu?’’  sorusuna kar??l?k,  “Her ?eyin ba??nda, en büyük önceli?imiz ?iddetin son bulmas?. Bunun ard?ndan ne olaca??, daha sonra da tart???labilir diye dü?ünüyorum. ?u anda herkes için öncelik, ?iddetin son bulmas? olmal?d?r."dedi. PNA

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur