Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 21 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


Barzani ve K¸rt Ulusal ÷zg¸rl¸k Hareketi,"tc mahkemelerinde yarg?lan?yor'
Tarih: 24.11.2007 Saat: 13:44 Gnderen: Editor

Kürdistan Bölge Yönetimi Ba?kan? say?n Mesut Barzani'nin kaleme ald??? ve Türkiye'de Doz Yay?nlar? taraf?nada bas?lan iki ciltlik "Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi" adl? kitap nedeniyle Editör Ali R?za Vural'a ilk dava 2003 y?l?nda aç?ld?. Bu dava, yasa de?i?ikli?i nedeniyle dü?ürüldü. Kitab?n May?s 2005'te gerçekle?tirilen ikinci bask?s? üzerine yeni Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi uyar?nca, "*****huriyeti ne?ren tahkir ve tezyif etmek" suçlamas?yla, editör Vural'?n alt? aydan üç y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?lmas? istendi. Ali R?za Vural, bu suçlama nedeniyle 28 Kas?m 2007 saat 09:45'de Beyo?lu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi kar??s?na ç?kacak.

›?te kitapta yeralan ve Beyo?lu *****huriyet Savc?s? Nihat Erdem'e bak?l?rsa TCK 301'e göre suç olu?turan, Mella Mustafa Barzani'nin (Ba?kan Mesud Barzani'nin babas?, Irak'taki eski Kürt direni?inin lideri, 1903 - 1979) an?lar?ndan ve sözlerinden baz?lar?: "...Kürtler pe?pe?e isyanlar ç?kard?lar. Emperyalistlere haklar?n? gasbeden bölge devletlerine kar?? ayakland?lar. Bütün ayaklanmalar ?iddetle bast?r?ld?. Türkiye'de M. Kemal, Kürtleri çok sert biçimde ezdi. Oysa O, *****huriyeti kurmay?, Yunanl?lar? Türkiye topraklar?ndan kovmay?, itilaf güçlerini Türk Devleti'nin tan?mal ar?n? sa?lamalar?n? Kürtler sayesinde sa?lam??t?r. Mustafa Kemal, ba?lang?çta Kürtlere cömert vaatlerde bulunuyordu. Ama, ayaklar? yere sa?lam bas?nca verdi?i sözlerin tümünü unuttu." "...Barzaniler, Asurilerin yan?nda Ermenilerle de s?cak ili?ki içindeydiler. Bu noktada Ermenilerle ili?kiler ba?lam?nda bizzat Barzani'den (Molla Barzani) dinledi?im bir olay? aktarmak istiyorum. Emenilerin 1920'lere do?ru korkunç k?y?ma u?rad?klar? s?rada, Antranik Pa?a,  ?eyh Ahmet'e bir mektup göndererek kendilerini kurtarmas?n? istemi?ti. Bunun üzerine, ?eyh Ahmet Veli Bey, silahl? 200 ki?iyi Antranik'in yard?m?na gönderdi. Ben de Bey'in liderli?indeki silahl? grubun içindeydim. Ermenilere yard?m etmek üzere harekete geçtik. Rekan ve Orminiyan gibi a?ire tlerin bölgelerinden geçti?imiz s?rada bize "Nereye gidiyorsunuz" diye sorduklar?nda "Ermenileri vurmaya gidiyoruz" diyorduk. Çünkü, malesef Türk hükümeti birçoklar?na bunun Müslümanlarla Hristiyanlar aras?nda bir sava? oldu?unu ve Türkiye'nin ›slam ad?na sava?t???na inand?rm??t?. Biz Ermenilere yard?m ettik ve onlar? Suriye'ye kadar götürdük. Kurtard???m?z aileler aras?nda Antranik Pa?a'n?n ailesi de vard?. Daha sonra Zaho yoluyla Barzana döndük. Ermenilere yard?m ederken Türk ordusu ile girdi?imiz çat??malarda 14 ?ehit vermi?tik."

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur