Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 6 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


K¸rt diasporas?ndan Papa XVI. Benedikt¥e mektup:„Sayg?de?er bir bar?? elÁi
Tarih: 16.11.2007 Saat: 15:45 Gnderen: Editor

PHP-Nuke Yurtd???nda faaliyet yürüten 20 demokratik Kürt örgütü, yazd?klar? bir mektupla Papa 16. Benedikt´e te?ekkürlerini ilettiler. Dünya bar?? iccin yapt?gg? ccal??malar? takdirle izlediklerini belirten Kürt örgütleri, Kürt halk?na olan destek ve dayan??mas?ndan dolay? da Papa´ya ayr?ca te?ekkür ettiler. Diyaspora Kürtleri ayr?ca, yüyüze görü?ebilmek iccin Papa´dan randevu talebinde bulunduklar?n? da ilettiler.

Kürt örgütlerinin Papa´ya yollad?klar? mektup a?a??dad?r:„Sayg?de?er Papa 16. Benedik, Kürt halk?n?n ac?lar? kar??s?ndaki takdire ?ayan tavr?n?z nedeniyle, bu mektup arac?l???yla size te?ekkür etmek istiyoruz.   Sizin de iyi bildi?iniz gibi, mazlum ve bar??sever Kürt ulusu, Ortado?u´nun en eski halklar?ndan biridir. Tarih de tan?kt?r ki, Kürt halk? her zaman kom?ular? ve dünya halklar? ile bar?? ve huzur içinde ya?amay? istemi?tir.   Yine biliniyor ki, Kürtler bugün de temel insani ve ulusal haklar?ndan yoksundur. Kom?u devletler y?llardan beridir Kürt halk? üzerinde ac?mas?z bir zulüm uygulamaktad?r. Kürdistan´?n dört parças?nda halk?m?z soyk?r?mlara maruz kald?, binlerce Kürt yerle?im yeri bo?alt?ld? ve yak?l?p-y?k?ld?. Yüzbinlerce Kürt ata-baba topra??ndan ç?kar?ld? ve göçmen durumuna dü?ürüldü. Bu süreç bugün de devam ediyor.   15 y?ldan bu yana ülkemizin bir parças? özgürlü?ü soluyor. Bugün Güney Kürdistan halk?m?z kaderini kendi belirliyor. Özgür Kürdistan´da çok renkli ve çok sesli bir ya?am?n boyverdi?i gerçe?i, kamuoyu ve uluslarars? kurulu?lar taraf?ndan da tespit ediliyor ve onaylan?yor. Farkl? din, kültür ve kimliklerden insanlar, bar?? ve huzur içinde ya?amlar?n? sürdürüyorlar. Ülkemizin güney parças?nda gerçek bir demokrasi yerle?iyor ve bu gerçek tüm Ortado?u için de örnek olarak gösteriliyor.   Güney Kürdistan halk?m?z, ayn? zamanda Irak´?n bütününde de adalet ve demokrasinin geli?mesi için çaba sarfediyor. Irak *****hurba?kan? ve Di?i?leri Bakan?´n?n Kürt olmas? bu çaban?n bir göstergesidir.   Bölge devletleri, özellikle de Türkiye, son günlerde Güney Kürdistan´a yönelik sald?rgan politikalar?n? art?rd?. Türk devlet yöneticileri Güney Kürdistanl? yönetici ve liderlere yönelik tehditkar bir dil kullan?yorlar. Türk medyas? ve kimi kurumlar?n yazar ve yöneticileri, halk?m?z? soyk?r?mla tehdit ediyorlar. Bu tav?rlar?, kom?u halklar aras?nda dü?manca duygular?n boyvermesine neden oluyor ve bir iç sava? olas?l???n? art?r?yor.   Ku?ku yok ki bu tav?r, sorunlar?n çözümü için do?ru ve sa?l?kl? bir yöntem de?ildir ve bölge bar???na hizmet etmemektedir. Son dönemlerde ya?anan olaylar nedeniyle, 40 y?ldan fazlad?r Avrupa´da faaliyet yürüten yurtd???ndaki Kürt örgütleri olarak bizler de tehlike alt?nday?z. Binalar?m?z, lokallerimiz ve üyelerimiz, Türk konsolosluklar?n?n yönlendirme, k??k?rtma ve yard?mlar?yla, Türk ?rkç?lar?n?n sald?r?lar?na u?ramaktad?r.   Son ya?anan olaylarla bir kez daha aç?kça ortaya ç?kt? ki, Kürt sorunu uluslararas? bir sorundur ve diyalog ve bar??ç? yöntemlerle çözülmemesi durumunda, Ortado?u, Avrupa ve dünya çap?nda gerçek bir bar?? ve huzurun yerle?mesi mümkün de?ildir.   Dünya bar??? ve huzur ortam?n?n sa?lanmas?na yönelik çabalar?n?z uluslarars? kamuoyu taraf?ndan takdirle izlenmektedir. Kürt sorununun bar??ç? çözümü ve Kürt halk?na gösterdi?iniz dayan??ma için, yurtd???ndaki demokratik ve sivil Kürt örgütleri olarak te?ekkürlerimizi sunuyoruz ve bu dayn??man?z sürekli olaca??n? umuyoruz. Sayg?de?er bir bar?? elçisi olarak her zaman bar??sever Kürt halk?n?n yan?nda olaca??n?za inan?yoruz.  Selam ve sayg?lar?m?zla…Not: Yurtd???ndaki Kürt örgüleri ad?na bir heyetle sizi ziyaret etmek ve te?ekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bize zaman ay?rman?z, bizleri sevindirecektir.-         Kürdistan Dernekleri Birli?i-KOMKAR-Almanya-         Kürt Toplumu-Fulda-         Êzdî Evî-Oldenburg-         ›sveç Kürt Federasyonu -         HEVKAR-Hamburg-         Kürdistanli ›?çiler Kültür Derne?i-KOÇ-KAK-Hollanda-         KOMJIN-Almanya-         KOMCIWAN-Almanya-         Avusturya Kürt Federasyonu-         KOMKAR-Avusturya-         KOMKAR-Belçika-         KOMKAR-Danimarka-         KOMKAR-Hollanda-         KOMKAR-›ngiltere-         KOMKAR-›sviçre-         KOMKAR-›sveç-         Kirmanci (Zazaki) Dil ve Kültür Enstitüsü- IKK-Berlin-         Kultur Kreis Kurdistan e.V.-Karlsruhe-         Suriye Kürt Dernekleri-Avusturya-         ›ran Kürdistan? Demokrat Ö?renciler Derne?i-Avusturya“ 

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur