Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 7 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


Monolog: Ez bo dÓwarÓ dibÍjim
Tarih: 07.11.2007 Saat: 07:27 Gnderen: Editor

PHP-Nuke LezgÓn Berzan††† Di dÓroka mirovatiyÍ de faktora ko bingehÍ pÍ?ketin͆ pÍk tÓne, daxwaza† heb?n ? berdewamÓya heyÓna† mirovÓ ye. Ev, li gorÓ nisbeta hÍz ? daxwaza mirov ya xudanÓyÍ ye. Jiyana mirovÓ li gorÓ wÍ ?ekil digire. Dema ko her diÁe† hÍzÍ xudanb?nÍ zÍde dibe, tesÓra vÍ ? daxwaza wÍ jÓ hÍj zÍdetir dibe. Di† vÍ ÁarÁeweyÍ de† qadÍn bi hÍzÍ tesÓr lÍ tÍn kirin jÓ zÍde dibin. SerwerÓ ? fermandariya wan qada† li cem mirovÓ dibin faktorÍ serekÓ.

Mirov ji bo vÍ pozÓsyona xwe biparÍzin dest pÍ dikin† mieseseyÍn ko wan qadan yÍn serwerÓ ? ewlekarÓyÍ pÍk tÓnin.† Di nÍva v͆ prosesÍ de, ji bo vÍ pozÓsyona xwe hÍj pÍ? de bibe,† bivÍ-nevÍ ew mirov† dikevin Áembera† tÍkiliyÍn derdora ko ?ertÍn wan yÍn aborÓ diyar dikin de. Mirov an ji vÍ hÍzÍ mifa dikirin, an xwe jÍ diparÍzin an jÓ dikevÓn xizmeta wÍ de ? jiyan xwe didomÓnin. Wan tÍkiliyÍn berfire ? komplÓke, bi felsefeyeka, bi kultureka, bi pÍkhateka ÓtktÓsadÓ, bi dÓtineka siyasÓ ? hÍzeka eskerÓ hewl didin ko serweriyÍ lÍ bikin ? bÍxin bin ewlekariyÍ ve. Xebata ko di vÍ niqteyÍ de dibe, li ser du hÓmÍn pÍk tÍ yek rizgariya ?exsÓ ye, du jÓ ya komalgehÓ ye.† Ev, di heman wextÓ de hiquqÍ komalgehÓ jÓ diyar dikin.†††† MentalÓteya rizgariya komalgehÓ; kolektÓfÓ, parvekirin, heq, edalet, be?dariya biryardayÓneka bi hevbe?Ó; yanÓ tÍgihi?tina demokrasiy͆ li ser hemÓ dÓtin mieseseyan dibe hakim. Di mentalÓteya ferdÓ de jÓ, otorÓteya li ser bingehÍ darÍ zorÍ dibe hakim. DÓroka mirovahÓyÍ bi ?erÍ di nÍvbeyna van herdu mentalÓteyan de derabas b?ye/derbas dibe. Ev rew? dÍ mohra xwe li prosesa pÍ?iya me jÓ bide. Ji raboriyÍ, di dÓroka mirovahiyÍ ya bi derbasb?na hezaran salan de van b?yerÍn han, di zaman ? zemÓnÍ de hindek ferq ? cidatÓ nÓ?an da bÓn jÓ, felsefeya wan ya esasÓ bÍguhortine heya niho berdewam kiriye.††† TeoriyÍn di vÍ sed sala dawiyÍ de derketine ? am?rÍn berhÓnanÍ yÍn n? hatine Ócat kirin ? awayÍn tÍkiliyÍn berhÓnanÍ yÍn n?, her Áend hindek tebeqe ? standartÍn jÓyanÍ yÍn n? der xistibin navÍ jÓ, di teko?Óna siyasÓ de guhortineka redÓqal pÍk ne anÓne.††† Wext gelek bi z? derbas dibe. Di vÓ zemanÍ dibore de em dibin ?ahidÍn gelek ti?tan. Dema ko em dibin ?ahidÍn hindek b?yeran ? ?ahidÍ dawiya hindek pirosesan, di heman demÍ de em dibin ?ahidÍn hindek b?yerÍn hÍj n? serÓ hil didin jÓ. Ev rastÓ, wÍ nÓ?anÓ me dike ko, qet ti hÍb?n an jÓ b?yerek heya heyayÍ heb?na xwe berdewam nake, dÍ ?eklÍ xwe biguhorÍ ? heb?na xwe wesa berdewam bike ? hindek jÓ dÍ ji n? ve dest pÍ bikin. Heta jiyan berdewam dike, gelek a?kere ye ko, ev herk ? hereket jÓ dÍ berdwam be.Dema n?, xwe li ser dema kevin derdiÍxe pÍ?.† Ti?ta ko Óro n? yÍ dÍ sibÍ kevin bibe, dÓvÍ mirov vÍ bibÓne ? hemahengÓyÍ digel wÍ bike. YanÓ divÍ mirov xwe bo ya n? amade bike, tesÓrÍ li ser bike; yÍn ko vÍ fehm nekin, di heman demÍ de zanab?na jÍ mitesirb?nÍ bi wan re nebe, dÍ li pa? prosesa pÍ?ketinÍ bimÓnin ? dÍ ji pÍwistÓyÍn siyasÓ ? pÍdivyiyÍn komelgehÍ re bÓyanÓ bimÓnin.††† DivÍ neyÍt ji bÓr kirin ko, mirin bi xwe jÓ rew?eka n? ye. Dema ko pÍ bivÍ, divÍ mirov wÍ jÓ wekÓ wan guhortinÍn dÓ hemiyan qeb?l bike ? ji bo wÍ jÓ amade be.DivÍ mirov xweragir ? bisebir be. DivÍ em bizanin ko em di proseseka xweragirÓ ? sebir pÍdivÍ de dijÓn. Digel mirovÍn bi heb?na xwe ked ? xizmetÍ bo pÍ?ketina komalgehÍ dikin, mirovÍn ji pÍ?ketina komalgehÍ re dibin zincÓra lingan jÓ hene. Ev rastiyeka gelek tehl e, lÍ wesa ye. Di vÍ em xwe li gorÓ vÍ amade bikin ? astengiyÍn wan mirovan jÓ bibezÓnin. Dema ko tenÍ pirsiyarek jÓ di serÍ me de be, divÍ em bersÓva wÍ bibÓnin, zelal bibin. DivÍ em fikrÍn xwe zelal bikin, bÍxin ÓstikrarÍ, di dewsa xwe de rÍ nÓ?anÓ niv?Í d?v xwe tÍn bidin, em bÍn rew?eka wesa ko hedefÍ nÓ?anÓ wan bidin. Her divÍ em giraniya vÓ barÍ mezin li ser milÍn xwe hest bikin. DivÍ em hÍviyÍ bidin, hedefÍ nÓ?an bidin, lÍ divÍ hedefÍn ko em nÓ?an didin rasteqÓn ? reel bin. DivÍ em bi xwe ? yÍn digel xwe ji bÍhÍviyan ? ji rew?Ín neÁar biparÍzin ? xwe ji dÓskursÍn bedbÓn bidin pa? ? her divÍ em qet ji serÍ xwe dernexin ko rew?Ín bedbÓniyÍ mirovÓ ? yÍn digel mirovÓ tine dikin.††† DivÍ em biyar ? gotinÍn ko em ne bi dil xunadanÍ wan bin nedin. DivÍ em nebin qurbana bizavÍn mirovÍn li d?v prestÓja xwe dikevin ? xwe ji ?a?ÓtÓ ? zaafÍn mirovÍn wiha bi d?r bigirin. DivÍ em hezkirina welatÍ xwe ji bo qariyer ? egoya hinek dÓ bi kar neÓnin. Dema ko bihevretÓ, bihÍzb?n li ser bingehek yÍ hezkirin-rÍzgirtin wefadariyÍ be, dikare bigihÓ encamÍ. BerevajiyÍ vÍ, her wekÓ ti encaman dernaxe, dibe sedemÍ ezaban jÓ; dÍ koregirÍ dest pÍ bikin ? Ái ti?tÍn delal ? ba? hene dÍ digel xwe ji navÍ rake. Her divÍ rastÓ ? xeyal ji hev bÍn vavÍr kirin ? ya rasteqÓn bÍt hilbijartin. Dema ko xeyal ? rastÓ ji hev neyÍt vavÍr kirin ? mirov bixwazin herduyan bi hev re bime?Ónin, dÍ hingÍ hemÓ hÍz, zanÓn, ?iyan ? zemanÍ me berhewa bibe. YÍn ko xudanÍ siyasteka bi vÓ rengÓ bin, dÍ bi tena serÍ xwe bimÓnin. Ev hezÓmet dÍ ne bi wÓ/wÍ tene bimÓne dÍ tesÓra xwe li ser fikrÍn ko ew diparÍz ? herkesÍ digel wÓ/wÍ jÓ bike.† Rew?Ín wiha negatÓv dÍ di heman demÍ de tesÓra xwe ya xirab li ser xelkÍ jÓ bikin ? bibin sedemÍn sergÍjiyan. Ger grubek be, dÍ ew bibe gruba karÍ betalan ? dÍ wesa bÍt bi bÓranÓn jÓ. Lewma dema ko mirov bo wextek dirÍj di heman cihÓ de raweste, heman gotin ? heman tesbÓtan hertim bi n? ve bike ? wan qet bi cih neÓne, dÍ ew rew?, fikr, dÓtinÍn ? projeyÍn gelek cidÓ jÓ tehrÓb bike ? bÍencam bimÓne.††† Dema ko em li pÍ?iya r?danan neme?in, li gorÓ hÍza xwe bo prosesa pÍ?ketinÍ ne bin arÓkar, em dÍ hÍza ko me heye jÓ winda bikin. Encama hewladanÍn bi hÍsanÓ ? mantiqÍ lehengÍn rÍzefilman hezÓmet e. Ti?tÍn ko mirovÓ ji ?ekilkirina jiyana xwe ya ?exsÓ hÓnb?ne, wan di jiyan ? tÍkiliyÍn siyasÓ de jÓ bime?Ónin, ti?tÍn hatine xira kirin jÓ bikin pÓvan ? bixwazin wan binecih bikin, dÍ ti encam ji hewldaneka wiha dernekeve. ††† Daxwaz ? tÍkiliyÍn ferdÓ, wan kesÍn ko terefÍ wan daxwazan in, eleqedar dike. Nexwe fikr ? daxwaza mirovÍn li dor doz ? daxwaza neteweyekÍ kom b?yÓn, ji derveyÓ berjewendiyÍn ferdÓ dime?in.Ji ber vÍ ÁendÍ divÍ em awayÍ wan peywendiyÍn ji hev cida ne, tevilhev nekin ? her divÍ em tÍkilÓ ? tercÓhÍn xwe yÍn ?exsÓ nexin ser rÍya teko?Óna neteweyÓ ? hewl nedin ko wan bikin di cihÍ siyaseta miteber de. Misoger e ko em dest ji pÍkhata xwe ya dudilÓ, dudÓnÓ, dufikiriyÍ berdin. HeqÓqet e ko kesatiya dualÓtÓ xwe bi xwe re jÓ nehemahengiyÍ ÁÍdike ? dibe sedem ko mirov di nÍv bÍbiryariyÍ de dilerizin.† Hilbijartina ji herduyan yekÍ, hem ji bo mirov ba? e, hem jÓ ji bo mirovÍn ko mirov digel wan dijÓ; divÍ em vÍ rastiyÍ qet ji serÍ xwe dernexin. ††† Dema ko em berÍ xwe bidin rÍya ko heya niho me qet kiriye, ez gelek bawer im ko em dÍ vÍ rastiyÍ bibÓnin. Heta ez dikarim bibÍjim ko di bingehÍ tevlihevÓ ? necihb?na me ya Óro de jÓ ew xetayÍn me di raboriyÍ de kirine heye. Bi rastÓ jÓ† ger em, ew mirov bin ko yÍn dikarin xwe kontrol bikin, bi zanayÓ jiyanÍ fehm dikin ? sadiqÍn sozÍn ko me dayÓne xelkÍ xwe bin ? xudanÍ wÍ ÓdiayÍ bin ko daxwaza gelÍ xwe† bi proje, bi plan ? bi program bikin ? bo vÍ yekÍ siyasetÍ bikin, divÍ em gotin ? helwesta xwe jÓ li gorÓ vÍ ayar bikin. Ev jÓ, bi xwendin, bi fikirkirin, bicihanÓn ? bi berhinÍriyÍ ÁÍdibe. Dema ko em vÍ nekin em nikarin bibin cihÍ baweriyÍ. Rew?a me ya ko heye qet ne cihÍ dilxwe?iyÍ ye. Ji bo em gotinÍn xwe bÓnin cih, pi?tgiriya ko pÍdivÍ ye em nagirin, ev jÓ dide nÓ?andan ko di navÍ de bÍbaweriyek heye.††† Em di atmosferek wesa de ne ko, ji ber gelek sedeman bawerÓ hejiya ye ? heta di qismek gelek mezin yÍ komalgehÍ re jÓ bawerÓ nema ye. DivÍ em ji bÓr nekin ko, bi helwest ? rawestana xwe, em dikarin hem ji aliyÍ pozÓtÓv ? hem jÓ ji aliyÍ negatÓv ve rolekÍ karÓger ? heta di vÓ warÓ de tayÓn ker bilehÓzin. Di vÍ doza neteweyÓ ya ko hinde giring de, di cihÍ ko em ji bo kadirÍn ko dÍ bibin pÍ?ng arÓkar bin, bi vÓ rengÓ berpirsiyariyÍn xwe bi cih bÓnin ? mirovan bÓnin ba hev, em rÍya kadiran bixetimÓnin, prosesÍn pÍ?ketinÍ nediyar bihÍlin ? bixwazin herkesÍ bikÍ?in vÍ rew?a xirab, ev, bi gotina herÓ sivik dur?tÓ ye. Di cihÍ ko em kadirÍn ciwan bikÍ?in nav vÍ siyaseta ?a?, em ev Ín xudanÍ tecribeyÍn kevn in, em hewl bidin ko xwe ji zaafÍn xwe biparÍzin ? ji ciwanan re bibin arÓkar ? bi vÓ awayÓ cihÍ xwe di nav teko?ÓnÍ de bigirin, bi rastÓ jÓ dÍ em hingÍ sedaqeta xwe† bo welatÍ xwe nÓ?an bidin.††† DivÍ em gelek ji jiyanÍ hez bikin, hem jÓ gelek. DivÍ ev hezkirin xudanÍ hÍzeka wesa be ko, mirov bikara di rÍya wÍ de, Í?Í, tenÍtiyÍ, zindanÍ, qele?iyÍ bigire ber Áavan. Bo jiyanÍ dema ko pÍ bivÍ, bÍyÓ ko em r?yÍ xwe tir? bikin,† divÍ em bi dil ? can mirinÍ himbÍz bikin. Bo berdewamkirina jiyaneka bibawerÓ ya ko digel jiyana azadiya gel b?yÓ yek, teko?Óndayineka bÍwestan ? hemÓ estangan dibezÓne, berzkirina hÍviyan ? jiyaneka di newqa mirinÍ de… Ev e, ya ko divÍ li cem mirovÍn welatperwer ? xudandoz hebe.Ger me ji 200 salÍn raboriya teko?Óna miletÍ xwe tecribe ? tÍgi?tineka ba? negirtibe jÓ, herÓ kÍm em ?ahid ? aktorÍn van 30-40 salan dawiyÍ ne ? divÍ bÍyÓ pÍ?hikmiyÍ em bikarin van salan bi ÁavekÓ analÓzÓ ? ilmÓ raxin ber Áavan ? bigihÓn encamekÍ.† BÍwateyiya ko em li d?v pÍ?ÓvanÍn, teslÓmb?yÓn, li binketine ? rizyayÓ ne bime?in di navÍ de ye.††† Dema ko ev Ónada kor, ev me?a xwetinekirinÍ, ev helwestÍn wiha hebin, em dÍ Áawa rÍya xwe bibÓnin ? xwe bigÓhinin qadÍn diyar. Ez bawer dikim ko zemanÓ nÓ?anÓ gelek† ji me daye ko, divÍ em bi sebir bin ? qet nehewce ye ko em hindek ti?tan di ÁavÍn xwe de mezin jÓ bikin… Her ti?t nÓ?anÓ me dide ko, divÍ em Ái li k? bikin, li himberÓ Ái bikin, Áawa bikin, di kÓjan ?ertan de helwestek Áawa bigirin. Ez bawer dikim ko ti?teka pÓroz ? pÍdivÍyÓ ye ko mirov xudanÍ hestÍn qehremaniyÍ, vekolÓnÍ, pÍ?xistinÍ be ? ji serkeftinÍ bawer be. LÍ bi tenÍ bi pÍkanÓna wan ÁÍnabe. DivÍ mirov vÍ baweriyÍ bi xelkÍn dÓ re jÓ bide ÁÍkirin, derbasÓ jiyanÍ bike ? hÍj jÓ bi pÍ? bÍxe. ††† Li ser milÍ me erk e ko, em ?iyanÍn xwe yÍn teorÓk ? analÓzÍn xwe di bin ÁavdÍriya jiyanÍ re derbas bikin, bispÓrin pratÓkÍ ? ji aliyÍ dÓ jÓ divÍ em mifayÍ ji ?iyanÍn teorÓk yÍn ko hene bigirin ? wan hemiyan bikin di bin xizmeta Áareseriya arÓ?eyÍn komalgehÍ de. TeorÓ ? pratÓkÍn ko degil jiyanÍ negoncin, encam jÍ dernakevin.††† Ti?tÍn ko em dijÓn,† b?yerÍn hene an jÓ ti?tÍn ko li ser me tÍn sepandin ? mercÍn hene, herkes xistine binÍ ?ikÍ. Bi heman nÍrÓnÍ li rastÓ ? xeletiyÍ, li durÓstÓ ? ne durÓstiyÍ tÍt nÍrÓn ? vÍ yekÍ ji yek vavÍrkirina b?yer ? mirovan xistiye bin mij?d?manÍ de.† Ji ber vÍ jÓ, em mecb?r in ko ji gotinÍ zÍdetir pratÓka mirovan bigirin ber Áavan.††† Her ji ber vÍ jÓ, bedelÍ wÍ Áidebe bila bibe, em li k? ? digel kÍ dibin bila bibin divÍ em guhortinÍ di helwesta xwe de nekin. DivÍ ev helwest wesa zelal be ko qet kes ?ikÍ jÍ nekin. Ti mecb?riyeteka her wextÓ, li her derÍ mirov fikra xwe diyar bike nÓne. LÍ ev gotineka bo ?ertÍn normal hatiye gotin. ?ertÍn normal heta radeyekÍ ew in ko, ?ert ? b?yer zelal in, ?ekl ? ruyÍ mirovan diyar in, mirov bi awayekÍ azad dikarin xwe Ófade bikin. Di rew?Ín wiha de, dibe ko mirov pÍwÓstiyÍ pÍ nebÓne ko fikr ? dÓtÓnÍn xwe bÓne ziman,† lÍ dema ko her ti?t tevlihev be, gelek giring e ko mirov midaxalekar be, heta di hindek rew?an de helwesteka wiha tayÓnker e jÓ.††† Dema ko fikrÍn mirovÓ kamil bin, di jiyanÍ de bÍn dabÓn kirin ? wateyeka wan hebe, hezÍka wan ya ko mirovan li dora xwe kom jÓ bike dÍ hebe.† Di berevajiyÍ vÍ de, fikrÍn bi d?r Ó van pÓvanan bin, her wekÓ ti terefdaran nabÓnin, dÍ terefdarÍn hene jÓ bihelÓnin.††† Teko?Ón, maratoneka dom?dirÍj e.† ZeÓfÓ, bÍprensÓbÓ, bo xatirÍ hindek pi?tgiriyan d?rketina ji rastiyan, tiras ko zeÓfketin ? bitenÍ mayÓnÍ nabe helweste ?ore?geran. DivÍ mirov xudanÍ wÍ tÍgihi?tine be ko di ??na mirov qazenÁÍn dom?dirÍj winda bike de, bila mirov bi miwaqetÓ li bin bikeve.RastÓ ? duristÓ ne fakteka wesaye ko li gorÓ ?ertan bÍt guhortin. Proseseka ji zarokitiyÍ dest† pÍ dike ? heta ko karekterÍ mirovÍ tam qalibÍ xwe digere berdewam dike. Ev taybetmendiya kesatiyÍ bi mirovÓ re dijÓ ? di herti?tÍ mirov pÍre eleqeder dibe de xwe nÓ?an dide. Taybetmendiya herÓ giring ya ko herÓ zÍde ji ?ore?gerekÍ welatperwer tÍt hÍvÓkirin ew e ko, li himberÓ hevrÍyÍn xwe durist be.† Ti?tek ji mirovÍ/a ko di gotin ? kiryarÍ xwe de ne yek be, dijberÓ di nÍvbeyna ?eklÍ jiyana wÓ/Í ?† fikrÍn diparezÍ de hebe ? ne xudanÍ gotina xwe dernakeve. Dema ko duristÓ di nav kesayetiya mirovÓ de bicih b?yÓ be ? ji dil be, nerxek yÍ wÍ heye. MirovÍ/a ko ne durist be, ev taybetmendiya wÓ/Í jÓ ne ji dil e. Di heman demÍ de, yÍn nedurist bin, amade ne ko hertim bi hev re li himberÓ yÍn durist helwestÍ bigirin.††† Doz, ji bo mirovÍn xudandoz yÍn kamil girng e. HÍzkirina dozÍ, jiyana digel dozÍ, bi wÍ re rab?n ? bi wÍ re runÓ?tin ? hemÓ jiyana xwe li gorÓ wÍ ser?berkirin esas e. MirovÍ xudandoz, ji mirovÍn ko bi prosesa teko?inÍ re di tezatÍ de ne, direve, ti buhayÓ bi wan nade. XudaniyÍ li aliyÍn ba? yÍ teko?ÓnÍ dike ? heger hindek aliyÍn wÓ/Í yÍn kirÍt jÓ hebe hesabÓ dide ? xwe ji xudanlÍderketina kÍmasiyÍn xwe nade pa?… Dema mirov, ji milekÍ li nerxÍn delal xudan derbikeve ? ji aliyÍ dÓ jÓ, kÍmasÓ ? kirÍtiyan bi fÍhlbaziya gundiyan ? burjuvaziyÍ biÁuk bavÍje ser milÍ hinekÍn dÓ, ev, her wekÓ ne helwesteka adil e ? ti eleqeyekÍ wÍ bi mirovÍn xudandoz ve nÓne, di heman demÍ de, ne hewleseteka ÓnsanÓ ye jÓ… Her wekÓ gelek ciwaniyÍn me hem?yan hene, di heman demÍ de aliyÍn me yÍn zeÓf ? kirÍt jÓ ÁÍb?ne. MirovÍn ji kÍmasiyÍn xwe direvin ? hertim ji hinekan re li xizmetkaran digerin, kesÍn herÓ zeÓf in. Ew Áend zeÓf in ko nikarin r?bir?yÓ rastiyÍn xwe bibin. DivÍ qet kesek ji me, ji rastiyÍn xwe ne reve; dema ko em rastiya xwe her wekÓ heye qeb?l bikin, divÍ di heman demÍ de em teko?ÓnÍ bo jihalÍrakirina kÍmsiyÍn xwe jÓ bidin. MirovÍ ko kÍmasiyÍn xwe qeb?l neke, her wekÓ miptelayekÍ derman, tedawÓ, doxtor ? nexwe?iya xwe qe?l neke ye. Em r?bir?yÓ miptelayÍn wiha ne.††† Mijara ko tÍt parastin Ái dibe bila bibe, bengÓ ? daxwaza li himberÓ vÍ Áend bi hÍz dibe bila bibe, divÍ mirovan kor neke ? ji rastiyan bi d?r nexÓne. Ev rastÓ, tevÓ zerarÍ bide kesÓ/Í an jÓ berevajÓ di berjewendiyÍn wÓ/Í kesÓ/Í de jÓ be, divÍ her wekÓ heye qeb?l bike ? bikare helwesta xwe ya ?ore?gerane diyar bike.Rew?a ko Óro em di tÍde ne, encama gelek trajediyan e. TrajediyÍn di encama gelek faktorÍn derekÓ, nÍvxweyÓ ? hinek yÍn ji me derketine ? hinek ji yÍn† li ser me hatine sepandin derketine.††† Em li rÍxistinÍn cida, bajarÍn cida, dor?berÍn cida ? ji malbatÍn cida bin jÓ, di encamÍ de em kurd in ? mirovÍn heman welatÓ ne. Dema armanca me hemiyan ew be ko,† miletÍ me wekÓ hemÓ miletÍn dinÍ bigihÓ azadÓ ? bextewariya xwe ? di heman demÍ de em xudan yekmilet ? yekwelatÓ bin, wekÓ mirov tevÓ ko fikr ? meylÍn me cida jÓ bin, Áima em hinde li himberÓ hev bÍrÍz, dilxedar ? ji hev bi d?r in. Gelo ma hev?irÓkiya armanc ? mebestÍn me tÍrÍ nake ko em ji hev hez bikin ? hÍzÍ bidin hev? ††† TevÓ ko em nikarin berhÍviyÍ wÍ ÁendÍ bin ko, hemÓ mirov di heman rÍxistinÍ de bin, di heman mieseseyÍ de kar bikin, di heman fikrÍ de bin; lÍ ez difikirim ko mafÍ me heye ko, em berhÍvÓ bin ko em hemÓ armaca xwe ya hevbe? xurt bikin, biparÍzin ? li himberÓ dijminÍ xwe xwedanÍ yek helwestÍ bin. Ger em vÍ pÍk neÓnin, wÍ demÍ bawerÓ bo ÓdiayÍn me namÓne.Ti?tÍ ko wekÓ ?exsÓ min eleqeder dike, ji kesÍn ko digel min di heman rÍxistinÍ de, di heman mieseseyÍ de dixebite zÍdetir, Ín ko bo xurtkirina dozÍ dixebitin e. Ew in, yÍn ko ji bo dozÍ riskÍ digirin ser xwe, xudaniyÍ li gotinÍ xwe dikin, bi helwest ? hewldanÍn xwe baweriyÍ didin xelkÍ xwe, ferq ? cidatiyÍn me nÍzÓkÓ hev dikin. Ev mirovÍn wiha digel min bin an jÓ qet ne digel min bin, di ÁavÍn min de ew qet qimetekÍ ji nerxÍn xwe winda nakin.††† Ji ber ko doza KurdistanÍ, doza welatekÍ ye nikare bikeve ber bertengiya tÍkiliyÍn ?exsÓ. Lewma pÍwÓstÓ bi rÍxistineka hevgirtiya berxwedar ya ko berpirsiyariya xelkÍ me hemiyÍ bigire ser xwe ? n?nÍrtiya hemÓ be?Ín komalgehÍ bike heye… Ji ber vÍ jÓ divÍ em, xwe ji wÍ mentalÓteya ko, dibÍje tenÍ yÍn digel min ? di rÍxistina min de berpirsiyariyÍ hest dikin, yÍn dÓ hest nakin, rizgar bikin. Di kÓjan cihÍ dinÍ dibe bila bibe, di kijan rÍxistin an jÓ mieseseyÍ de (rÍxistinÍn kurd) dixebite bila bixebite, pÓvana qimetÍ kesÓ/Í li gorÓ fedakarÓ, helwest ? hewledana bo doza neteweyÓ ni?an dide ye.† DivÍ mirov bi vÓ ÁavÓ li meseleyÍ binÍre. YÍn ko bi vÍ perspektÓvÍ li meselyÍ nenÍrin, nebÓnin ? bi ruhekÍ wiha nÍzÓkb?nÍ li meseleyÍ nekin, ti?tekÓ ko ew qazancÓ teko?Óna gel bikin tine ye. Tam berevajiyÍ vÍ ti?tÍn ko ew li teko?ÓnÍ bidin winda kirin pir in. Yekb?na kesÍn ko digel hev bi rÍyekÍ ve diÁin, lÍ mirovÍn dinyayÍn ji hev cida ne, di?ibe bedeneka aliyek yÍ wÍ felÁ/guÁ b?yÓ. Heta ko ev neyÍt tedawÓ kirin, dÍ hemÓ bedenÍ vegire ? dÍ wesa bike ko qet kar bi bedenÍ neyet kirin. TekiliyÍn di rÍxsitanan de jÓ her bi vÓ awayÓ ne. DivÍ hemÓ tÍkiliyÍn bi vÓ rÍngÓ bÍn bi dawÓ kirin. DivÍ mirov rastiya xwe bijÓn. Yekb?nÍn bi zorÍ, bi texlÓdÓ ? tÍkiliyÍn bÍfeyde, bi dehan caran xwe di praktÓkÍn me de jÓ nÓ?an dane. DÓroka mirovahiyÍ ji bo, em dersan jÍ werbigirin bo me hatiye hi?tin. Da ko em heman xetayan nekin ? nekevin nava hezÓmetek xirab ? xwe di nav Í?an de bi tenÍ hest nekin. Yekb?nÍn ne bi saxlem bin, xapÓnok in.††† Tu dÍ hest bikÓ ko tu ne bi tenÍyÓ, hindekÍ hÓn bibÓ ? par ve bikÓ, hindek rÍ jÓ biajo, lÍ tu dÍ hin binÍrÓ ko herkes bi rÍya xwe Á?ye ? tu bi tenÍ mayÓ. Rew?eka wiha dÍ herkesÍ r?bir?yÓ hezÓmetÍ bike. Di encama vÍ de, tu dÍ baweriya xwe winda bikÓ, li himberÓ xwe ? hemÓ mirovan dest bi bi sexbÓriyÍ bikÓ ? mecb?r bibÓ ko bi ?ik ? goman bime?Ó. Tu dÍ xwe mecb?r bibÓnÓ ko, ji n? ve rabÓ ser pÍyan, peywendiyÍn n? pÍk bÓnÓ, hewl bidÓ ko wan peywendiyan li ser bingehekÍ bawariyÍ ava bikÓ ? bijÓ. Ger tu mirovek jixwebar bÓ, tÍgihi?tÓ bÓ, te gelek girÓftÍn jiyanÍ jiya bin ? derbas kiribin, dÍ tu zÍde neÁar nebÓ; lÍ ger tu ne di vÍ rew?Í de bÓ, dÍ tu r?bir?yÓ xeteriya ko† heta hetayÍ nekarÓ wan encamÍn xirab bidÓ aliyekÍ bÍ ko, ev dÍ heta dawiya temenÍ te, te mehk?mÓ jiyaneka dualÓ bike, di heman demÍ de rÍ nade ko tu ji bÍhizuriyÍ jÓ rizgar bibÓ. Dema ko te fÍm kir ko tu nikarÓ ji vÍ rastiyÍ birevÓ jÓ, tu dÍ wÍ qeb?l bikÓ ? dÍ bifikirÓ ko ji derveyÓ ko tu digel wÍ bijÓ ti rÍyeka dÓ jÓ nÓne.†† Gelek girng e ko em, ferqiyÍn di nÍvbeyna reaqsiyonÍn ko mirov di jiyana xwe ya normal de li himberÓ b?yeran nÓ?an didin ? yÍn ko em di jiyana siyasÓ de r?bir? dibin tÍ bigihÓne ? wan ji hev vavÍr bikin. Em herduyan jÓ wekÓ hev bigirin, li gorÓ pÓvan ? felsefeyÍn fatalÓst b?yeran tefsÓr bikin ? li ÁareseriyÍ bigerin, em dÍ xwe jÓ ? dorbera xwe jÓ bÍxin nav qaoseka mezin. Ev, dÍ me ji rastiyan biqetÓne ? tevÓ bi awayekÍ bÍmebest dÍ me li vÓ alÓ ? wÓ alÓ jÓ bide, di heman demÍ de dÍ me carek dÓ bibe li destpÍk bisekinÓne. Dema ko em r?bir?yÓ problemÍn gelek mezin bibin, divÍ em ba? bizanin ko ax?wax ? kederkÍ?an her wekÓ ti ÁareseriyÍ naÓne, her divÍ em tÍbigihÓn ko helwestÍn wiha ne rÍ ? metoda teko?Óna siyasÓ ne jÓ. BÍyÓ ko li himberÓ arÓ?eyan em bikevin panÓkÍ, divÍ em sedemÍn b?yaran derxin navÍ, li rÍya ÁareseriyÍ bigerin ? Áareser bikin. DivÍ awayÍ hewldanÍn me, ne bi kederdar, axwax, ji b?yran rev ? teslÓmb?n be. DivÍ em ferqa di nÍvbeyna fatalÓstiyÍ ? rastiyÍ de bibÓnin ? li gorÓ wÍ helwest bigirin.††† YÍn ko dinyaya wan bi xirabÓ be, keda hinek dÓ bimÍjin, bi fesadÓ ? bi fitneyÍ di nÍva hÍzan de rÍ bo xwe bibÓne, her roj li aliyekÍ bin, ji bo guhortinÍ divÍ zelalÓ li ser wan bÍt sepandin an jÓ ji bo ew bixwe xwe ji navÍ rakin, divÍ arÓkarÓ bo wan bÍt kirin. Bi vÓ awayÓ qenciya herÓ mezin dÍ bo wan ? bo komalgeha me bÍt kirin. Em mecb?r in ko,† tevlihevÓ ? ?ÍlotiyÍn ko kesÍn wiha di tÍkiliyÍn komalgehÍ ? rÍxistinÍ de ÁÍdikin rawestÓnin. BeyÓ ko ev astengÍn wiha ji navÍ rabin, ne minkin e ko bi hÍsanÓ rÍ bÍt me?andin ? b?yer zelal bÍn dÓtin. Ger em wan tevan bibÓnin, ÁavÍn xwe jÍ re bigirin ? bi awayekÍ ÓndÓrkt jÓ be arÓkariyÍ bidin wan, ev tÍ wÍ wateyÍ ko, “em pÍ?ketinÍn cidÓ naxwazin. Ji ber ko em bi xwe jÓ, ne amade ne ko li gorÓ encama wan pÍ?ketinÍn cidÓ helwest bigirin. Ti?ta ko em dixwazin, berdewamiya tevliheviyan e ? em dixwazin xwet qazenÁ bikÓ. Ev helwestÍn wiha karÍ me hÍsan dikin.” Ez ji bo yÍn ko wiha difikrin ? bi vÓ awayÓ helwest digirin dibÍjim:† - DivÍ hon qeb?l bikin ko, we xirabiya herÓ mezin di vÍ dozÍ kiriye ? rÍya ko hon pÍ ve bime?in nemaye ? we bo kesÍn xudanÍ Óradeya me?Í ne jÓ, korerÍ ÁÍkirine ? wan jÓ dixin nav heza heriyÍ. Dema ko rew? wiha be, ev, veqetiyana rÍ jÓ derdixe navÍ. € her dema ko rÍya hon bi wÍ ve bime?in hebe, rÍya we vekirÓ be. Ji we re oxira xÍrÍ be…††† «erxÍn jiyanÍ hene. «erxa zarokÓtiyÍ, ya ciwaniyÍ ? ya kamiliyÍ. Her ÁerxekÍ li gorÓ xwe halek yÍ xwe yÍ ruhÓ heye. «erxÍn siyasetÍ jÓ hene. YÍn ko bi van Áerxan re derbas dibin, li gorÓ halÍ ruhÓ yÍn wan Áerxan dijÓn. Ev Áerx li gorÓ rÍzekÍ tÍn derbas kirin. YÍn ko Áarxa dawiyÍ bÓnin destpÍkÍ ya destpÍkÍ jÓ bibin ya dawiyÍ dÍ biyanÓ bibin. BizavÍn ko teqeb?lÓ Áerxan dikin normal tÍn dÓtin. «erxa pÍ?iyÍ, dema ?ikan e, pi?tre Áerxa ?iyarb?nÍ tÍ. Mirov dikeve nav girÓftÍn nakokiyan… AteÓstÓ an jÓ bervajiyÍ vÍ derdikeve navÍ, cesaret ? meydanxwendin dest pÍ dike. Pi?tre jÓ ev, dikare bigihÓ dema aqilÓ, hertim diyalogÍ ? kamilb?yÓnÍ.† Ji vÍ ? ??nde, bo gihi?tina armacek diyar dema bi zanab?n, bi plan ? avÍtina gavÍn ji xwebawer dest pÍ dike… Di vÍ rÍyÍ de hevrÍ peyda dibin… Pi?tere jÓ xwegihandina xelkÍ ÁÍdibe. Di emcama vÍ de jÓ, bo milet programek tÍt pÍk anÓn, mebest ? armac bo xelkÍ tÍt gotin ? bo wergritina pi?tgiriya xelkÍ xebat tÍt kirin. Bi pi?tgiriya xelkÍ hÍz pÍk tÍ ? hÍza li himber tÍt bezandin. Ev hÍz derfeta ÓxtidarÍ dide. Pi?tÓ vÍ jÓ,† dema mieseseb?nÍ ? avakirina nÓzamÍ ? ser?berkirina komlgehÍ tÍt dest pÍ kirin. Bi vÓ awayÓ komalgeh ber bi jiyaneka hevÁerx, azad, bisehet ? dewlemendiyÍ ve tÍt birin… Van jÓ, tenÍ mirovÍn xudandoz yÍn ko di ruh ? ?exsiyeta xwe de pÍ?ketÓ dikarin bikin. ††† DivÍ mieseseyÍn me yÍn ?ore?ger, mirovÍn xudanÍn exlaq, fikr, ruhÍn xirab venehewÓnin… DivÍ mirovÍn qenÁ pir bibin, bi† hÍz bibin, rÍ li ber wan bÍt vekirin, derfetÍn xebat ji bo wan ÁÍbin ? ew di komalgehÍ de bÍn nas kirin. DivÍ ev mentalÓte di nÍv rÍxistin ? xelkÍ me de bÍt binecih kirin, divÍ komÍn milet ji vÓ alÓ ve bÍn perwerde kirin ? hestyarÓ bi wan re bÍt ÁÍkirin. PÍ?iyÍ divÍ em ji xwe dest pÍ bikin, aliyÍn xwe yÍn ba? ? delal hÍj delaltir bikin, xurt bikin ? ger aliyÍn me yÍn zeÓf ? xirab jÓ hebin, em bixebitin ko wan ji navÍ rakin. DivÍ em vÍ ji serÍ xwe dernexin, ti?tÍn ko em bi xwe nakin, mafÍ me yÍ ko em bixwazin hinek dÓ bikin tine ye.††† Li vir ez xwe mecb?r dibÓnim ko, binÍ rew?a cidÓ ya ko heta Óro siyasetmedarÍn me, rew?enbÓrÍn me, yÍn ko bo rolÍ mihendiziya komalgehÍ hewl didin ? rihspiyÍn me† r?bir? ne, xet bikim. Di cihÍ helwesta xerckirin ? winadakirina mirovan de, ?iyana ko mirovan fÍhm bikin, nas bikin, qazanÁ bikin nekarÓne nÓ?an bidin. Program ? dest?r Ái qas rast dibin bila bibin, yÍn ko van bÍxin jiyanÍ mirov in. DivÍ em ji bÓr nekin ko, perwerde, pÍkhat, hÓb?n, helwest, tÍkilÓ ? zihniyeta mirovÍn karÍ binecihkirinÍ dikin, dÍ reng ? r?ye xwe li ser encama kar bide, dÍ tesÓra xwe li ser me?a me bike ? dÍ encamÍ jÓ ew diyar bike…BelÍ divÍ em bo mirovÍn xwe rave bikin, wan pewrede bikin, daxwazÍ ji wan bikin ko ew hemahengiyÍ digel norman bikin, wan kontrol bikin, ji aliyÍn r?danÍn negatÓv ve jÓ divÍ em di wextÍ xwe de helwestÍ bigirin ? ger pÍ bivÍ em bala wan biki?Ónin. ††† DivÍ em xirabÓ ? tevliheviya ko hesabÍn li ser hejmara seriyan derdixe bibÓnin ? wÍ ji navÍ rakin. HesabÍ ko hima tu Ái dibÓ bila ew bÓ, lÍ dÓsa were xelet e.† DivÍ di kesan de herÓ kÍm wesfÍn bingehÓ yÍn ÓnsanÓ hebin ko da bikare peywendÓ digel bÍt dayin. An jÓ divÍ derfetÍn guhortinÍ bi pÍ re hebin ko da li ber keda tÍt xerÁ kirin bikeve… WezÓfeya me hemiyan e ko, em li miletÍ xwe xudan derbikevin, fÍm bikin ? mirovan bikÍ?in nav bizav ? tÍkiliyekÍ ÓnsanÓ. Qet yek ji me tenÍ jÓ ne xudanÍ wÓ mafÓ ye ko vÍ erkÍ bi cih neÓne. NÍrina bi ÁavekÍ miwaqet, bi helwestÍn rojane, hem ne exlaqÓ ye ? hem jÓ dibe sedemÍ ÁÍb?na zehmetiyÍn mezin.† ††† Di vÍ dema ko, siyasetmedarÍn ko dixwazin bi fÍhlbaziya derwÍ?iyÍ, firsetÁÓtiyÍ ? tevliheviyÍ li ser zemÓna mirovÍnxudandoz ? welatperweriyÍ pÍk bÓnin ? jÍ feyde bikin, ev bo xwe kirine† metodek† ? xirabÓ ? tehrÓbata ko li ser xelkÍ me ? doza neteweyÓ kirine hÍj pÍtir xuya dike de, ji herdemÍ zÍdetir pÍwÓstÓ bi siyasetmedarÍn welatperwer yÍn ko xudanhaysiyet, xudanbawerÓ ? bi keda xwe berpirsiyarÓyÍn xwe bi cih tÓnin heye.Merc Ái dibin bila bibin, divÍ mirovÍn rast yÍn ne rast te?hÓr bikin ? mesafeyÍ bÍxin di nÍvbeyan xwe ? wan de. DivÍ refÍn teko?ÓnÍ zelal bibin. LehÓstika digel ?eytan her wekÓ li me nayÍt, me bi ser jÓ naÍxe. PÍwÓstiya hevgirtina kesÍn ko zarokÓtÓ, ciwanÓ derbas kirine ? di demek ya kamil de dijÓn heye…Helwesta xalÓsane ya ko ji pÍ?ewayekÍ tÍt hÍvÓ kirin ew e ko li hevrÍyÍn xwe xudan derbikeve ? digel hevkariya xebata wan bibe yek. MÓsoger e ko bi hedef ? fikrÍn xwe bawer be ? tehemila† teko?Óneka dom?dirÍj pÍ re hebe. Di teko?ÓnÍ de axaftinÍn rast an xelet ne gelek giring in, ya girin pratÓk ? kiryarÍn we ne.††† DivÍ ti?tek ba? bÍt fehm kirin, ti rÍyek ya bi fikrÍn pelevajÓ, ÓzmÍn bÍba ? bi kesÍn kevin yÍn ko nikarin ti?tekÍ bidin komalgehÍ bÍt me?andin nema ye. Dikare bi rÍcek, bi rÍxistinek, bi tradisyonek,† bi awayek ? bi kadirÍn n? encam bÍt girtin. Her divÍ ba? bÍt zanÓn ko, her Ái kadirÍn n? bin, her jÓ Ái yÍn kevin bin, kesÍn ko ji pÍwÓstiyÍn teko?ÓnÍ zÍdetir, pÍwÓstiyÍn† xwe yÍn ?exsÓ, yÍn malbata xwe esas digirin, bo vÍ hewl didin ? pa?Í jÓ diÁin ? di ??n xwe de jÓ komek tehrÓbat ÁÍdikin ? hevalÍn xwe tawanbar dikin, dÍ hertim† derbikevin ? derdikevin jÓ.††† DivÍ neyÍt ji bÓr kirin ko, barÍ giran ? rÍdirÍj yÍ teko?ÓnÍ li ser milÍ mirovÍn ko tevli hizipÁÓtiyÍ dibin, xwe di navenda teko?ÓnÍ de dibÓnin, ?owÍ bo xwe dikin metod nayÍt bar kirin.Ev teko?Ón, dozeka xudanÍ bargiraniyek ? perbirsiyariyeka ew Áend mezin ? cidÓ ye ko bi† Áend hevokÍn ciwan, bi nivÓsandina Áend pÍkenok ? meqaleyan ? bi xwepÍ?andana di nav yek-du qelebalixiyan de nayÍt bi rÍkirin.Dibe ko em di bin zor ? zehmetiyÍn gelek giran de bin ? ji aliyÍ aborÓ ve jÓ gelek bÍderfet bin; yÍn ko me fÍm dikin ? dixwazin me fÍm bikin, dibe ko gelek kÍm jÓ bin. R?danÍn ko me biperÁiqÓnin jÓ dikarin derbikevin. Di encamÍ de Ái dibe bila bibe,† em dÍ ji ?ore?geriya xwe, ji baweriya xwe ? ji dilÍ xwe bibawer ? ewle bin. Di wan ?ertan hemiyan de jÓ, divÍ em ji mirovÍn di kesatÓ ? helwseta† wan de problem hene xwe bi d?r bigirin. DÍ roj bÍ ko, peywendiyÍn me yÍn ko li ser wesfÍn diyar† avab?ne, dÍ me ser lingan bihÍlin ? me bigihÓnin niqteya dawiyÍ ya armancÍn me.††† YÍn ko biserketinÍ, bi antÓqayan ve, a?tiyÍ jÓ bi teslÓmiyetÍ ve girÍ didin, dÍ ne biserketinÍ ne jÓ a?tiyÍ bÓnin. Ne karÍ me ye ko em bibin ji wan kesÍn ko, teseliyÍ bi xwexapandinÍ dibÓnin. Li gorÓ min zemanÍ ko em xwe ji wan rizgar bikÓ hatiye ? heta boriye jÓ. Ji bo em kesÍn ko prosesa pÍ?ketinÍ dixetimÓnin nas bikin, tenÍ em li rÍveÁ?na wan bÓnÍrin bes e. Di cih de dÍ bÍt dÓtin ko gavÍn xwe tew?omew?o diavÍjin.††† Ti karek yÍ ko xudanÍn r?yÍn bÍbextewar, jiyanÍn† trajÓk ? bi vÓ awayÓ hÓnÓ helwest ? bizavÍn bÍhÍvÓ b?yÓn, digel mirovÍn dilÍ wan bi ?ab?na serkeftina pa?erojÍ tejÓ hÍvÓ ? bawerÓ nÓne. DivÍ em xwe bi d?rÓ, mirovÍn ji derveyÓ devÍ wan ti organek dÓ yÍ wan naxebite ? nayÍn pratÓkÍ ? xudan kirasek entel in, bigirin. Ne mimkin e ko mirovÍn wiha bÍn guhortin, ji hÓnb?nÍn xwe xelas bibin ? bigihÓn me?aka bihemaheng. Ev mirov Óflah nabin. BihÍlin bila nexwe?iyÍn xwe ew bi xwe bijÓn. Bila me tevlÓ wÍ dinayaya xwe ya biÁuk, teng ? menfietperst nekin. Ez ji bo yÍn di vÍ rew?Í de ne jÓ wiha dibÍjim:- RÍya we vekirÓ be mirovÍn bÍbext, ya heta niho we em xapandÓn bes e, herin mirovÍn wekÓ xwe bibÓnin, digel wan bijÓn ? bi wan re par ve bikin. Dem dema wÍ ye ko em jÓ ? hon jÓ rehet ? bextewar bibin e. An jÓ dÍ ev rew?a tevlihev berdewam bike. Gelek a?kere ye ko hon nikarin bihostek rÍ jÓ qet bikin…Em mecb?r in ko, wÍ kenda ketiye nÍvbeyana helwest ? bizavÍn me ? ti?tÍn ko wekÓ netewe em dijÓn de ji navÍ rakin. Her wekÓ em ne yeknetewe lÍ du-sÍ netewe bin. Di proseseka hinek ji me dane ser rÍya dewleteka nÓv serbixwe de, di vÍ rÍyÍ de li himberÓ ?ahÓ ? Í?an, heman refleks tÍt nÓ?an dan ?† hemÓ ferqÓ bo rexekÍ tÍn danÓn hewl ? bizav ji bo xudanlÍderketin ? pÍ?xistina destkevtiyan tÍt kirin de, ti?tÍn ko li parÁeyek dÓ (Kurdistana Rojhilat) dibin, bi qasÓ ko neyÍn bi bÓr anÓn hatine ji bÓr kirin. HÍzÍn bi rÍxistinÓ bo bizavÍ direngÓ dimÓnin… Her carek dÓ li† ba??rÍ rojhelatÍ KurdistanÍ Ó?kence ? tehdayÍn giran b?ne parÁeyek yÍ jiyana rojane. Li wir jÓ pÍkhatÍn siyasÓ, belavela ? parÁe parÁe ne. Li bakurÍ KurdistanÍ jÓ ?er, parlamento, belediye, seremonÓ, cenaze hene ? dinyaya ji derveyÓ van dimÓne, di nav belavela ? ari?eyÍn ajendeya xwe de dixeniqe. Girofka nakokiyan. KÓ Ái dike ne diyar e. Jiyanek bi sepandÓ, her wekÓ wezÓfe hatibe bi par ve kirin, herkes xudanÍ mecb?riyetekÍ ye ? proseseka bÍnorm ? bÍhedef berdewam dike. Di nÍv wan tevlihevÓyÍn hinde diÁ?n ? tÍn de, ti?tÍn esil divÍ bÍn kirin, di nÍv vÍ toz ? d?manÍ de winda dibin.††† XelkÍ me yÍ bakur, her wekÓ ji bÓr kiriye ko di rewe?eka koletiyÍ de ye. DivÍ rÍyÍn dawÓlÍanÓna vÍ rew?Í bikevin ajendeyÍ de, her ji bo xelk ser xwe ve bÍt ? serwextÓ rastiya xwe bibe,† bibÓne ka Ái ser navÍ wÓ tÍt kirin ? bi vÓ awayÓ helwestgirtina xelkÍ pÍk bÍt, divÍ xebat bÍt kirin. DivÍ wijdan ji cihÍ lÍ hatiye razadin bÍt hi?yar kirin ? bikeve bizavÍ. Mirovek divÍ Áawa bijÓ, Áawa bizavÍ bike ? tÍkilÓnin Áawa ava bike, Áawa hestyar be, bo Ái bÍjÍ erÍ bo Ái bÍje no, ji k? dest pÍ bike, li k? bisekine, Ái qeb?l bike, li hemberÓ Ái raweste?† Misoger e ko di heqÍ vÍ de em xelkÍ tÍ bigihÓnin. A?tiya komalgehÓ, hevkarÓ ? hevgirtinÍ divÍ em ne ji derve lÍ di nÍva xwe de pÍk bÓnin. DivÍ em bi hev re† di a?tiyÍ de bin, ji hev hez bikin, bi hev re bijÓn, bizanin bi hev re xemÍn xwe bijÓn, van esas bigrin. YanÓ divÍ di vÍ niqteyÍ de em refleks ? zanÓna neteweyÓ pÍ? bÍxin.††† ZemanÍ me yÍ biÁo? pa?de ma. SlogancÓtiyÍ em li pa? xwe bihÍlin. Ajendeya teko?Óna me† ne ew qes besÓt e ko bi slogancÓtiyÍ bÍt raber kirin. TevÓ ko car carinan pÍwÓstiya me ji wan jÓ heye, meseleyÍn hÍj giringtir li benda me ne. DivÍ em qalikÍ xwe bi?kÍnin, derkevin derve, wext bi lez derbas dibe. Dema wext derbas dibe, digel xwe guhortinÍn bi lez jÓ tÓnin. Em dÍ baxivin, goft?goyan bikin, pÍwÓstiya me ji vÍ heye.† Gelek arÓ?eyÍn me yÍn ko me hÍj neaxivÓnÍ ? divÍ em biaxivin hene. LÍ gelek a?kere ye ko ti mifayek yÍ axaftin ? komb?nÍn hertim dibin ? heman mijaran hertim n? ve dikin nÓne. Em mecb?r in ko biryarÍn bi rÍxistinÓ bidin ? van biryara derbasÓ jiyanÍ bikin.
Not: >em mecb?r in ko, bi ÁaxÍ zanÓstÓ ? teknolojiyÍ tÍbigihÓn ? di cihÍ em li himberÓ pÍ?ketinÍn vÓ ÁaxÓ li bin bikevin, divÍ em derfetÍn vÓ ÁaxÓ bi lehÍ xwe de bi kar bÓnin. Ji bo vÍ jÓ hem di nÍvxweyÓ ? hem derveyÓ de, divÍ em xwe vekin ? xwe berfireh bikin. Di nÍvxweyÓ de divÍ em doza xwe bo xelkÍ bÍjin, bo derveyÓ jÓ divÍ em, doza xwe bo hÍzÍn ko dizaynÍ didin dinÍ bÍjin ko, azadiya me dÍ bo berjewendiyÍn we jÓ ba? be ? dÍ ÓstiqrarÍ bo we jÓ pÍk bÓne. >Di vÍ ÁarÁeweyÍ de, divÍ em dersÍ ji ?erÍ cihanÍ yÍ yekÍ ? yÍ duyÍ bitsÓnin. Em di prosesa ?erek yÍ cihanÓ yÍ sÍyÍ de ne ko, ev ?er bi asteyekÍ nizm tÍt kirin. Di vÍ wateyÍ de, em di konjoktureka ji n? ve sÓnoran nex? bike de ne. Di vÍ dema ko kevir bi lez ji cihÍ xwe belav dibin de, em cihÍ xwe negirin, divÍ em bizanÓ dÍ azadiya me bo bihareka dÓ bimÓne. Ji ber vÍ sedemÍ jÓ, em mecb?r in ko xwe li gorÓ vÍ rastiyÍ organÓze bikin ? pozÓsyonÍ bigirin. R?dan ? guhortinÍn komalgehÓ heta dawiyÍ nayÍn rawestandin. LÍ dema ko em midaxale nekin ? ne karÓger bin li ser prosesÍn pÍ?ketinÍ, dÍ em ticaran nekarin bigihÓn mebest ? armancÍn xwe... Ji yÍn berevajiyÍ vÍ re difikirin re oxir be …

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur